Neuromuskuläres Zentrum Berlin

Neurologische Hochschulambulanz der Charité, Charité Campus Mitte

PD Dr. Kathrin Hahn

muskelambulanz@charite.de T 030 450560562 Luisenstr. 64

10117 Berlin

Beratungszeiten

Do 8-16 Uhr

Zusatzinfos

Webseite: https://neurologie.charite.de/fuer_patienten/ambulante_behandlung/
Behandlungsschwerpunkt: Diagnostik und Behandlung des gesamten Spektrums neuromuskulärer Erkrankungen